1Ріпка Г. "Слово, слово- достиглий смут мій".В.Стус/Г. Ріпка // Світлиця, 2006. т.8 вересня .-С.2