1Цигилик І. Економічне обгрунтування діяльності підприємства на основі методів стратегічного управління /І. Цигилик // Економіка.Фінанси.Право, 2006. т.№8.-С.3-9