1Соловйов О. Цільове тлумачення Конвенції про захист прав і основних свобод людини за принципом ефективності : постановка проблеми/О. Соловйов // Економіка.Фінанси.Право, 2006. т.№8.-С.11-15