1Верба І. Михайло Грушевський: роки заслання (1914-1917)/І. Верба // Історичний журнал, 2006. т.№4.-С.8-21