1Жуматий А. Зеленый свет (энергосбережение)/А. Жуматий // Інвестиції: практика та досвід, 2006. т.№15.-С.9-10