1Економіка та географія природокористування. - 2005