1Економіка праці та соціально-трудові відносини. - 2004