1Кушерець В. Час знань/В. Кушерець // Урядовий кур'єр, 2006. т.1 вересня .-С.5