1Шостенко І.І. Російсько-український термінологічний словник з історії держави і права/І.І. Шостенко, О.І. Шостенко. - 2003