1Матяш І. Брестський мир/І. Матяш // Зовнішні справи, 2008. т.№7.-С.52-55