1Иванова А. Голландия- ворота в Европу/А. Иванова // Заграница, 2008. т.№13.-С.12