1Шаповал В.М. Економіка підприємства/В.М. Шаповал. - 2003