1Шепітко Г.Ф. Теорія бухгалтерського обліку/Г.Ф. Шепітко. - 2002