1Інформаційне законодавство України/за ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. - 2006