1Економіка України за січень-липень 2006 р. // Урядовий кур'єр, 2006. т.29 серпня .-С.1,6