1Чижевский Д. Філософія Г.С.Сковороди/Д. Чижевский. - 2004