1Бабенко С. Кооперативний рух: етапи розвитку/С. Бабенко // Урядовий кур'єр, 2008. т.4 липня (№120) .-С.6