1Воскобійник О.Г. Повість моїх літ/О.Г. Воскобійник. - 2005