1Книга пам'яті України по увічненню учасників бойових дій, які померли в повоєнні роки:Донецька обл. т.17/За ред. І.О. Герасімов. - 2007