1Нагорнюк О. Громадські екологічні організації України та їх роль у формуванні екологічної культури/О. Нагорнюк // Безпека життєдіяльності, 2008. т.№5-6.-С.30-31