1Подранецька Н. Всім серцем любіть Україну свою: сценарій/Н. Подранецька // Українська література в загальноосвітній школі, 2008. т.№6.-С.39-41