1Сучасний стан територій та об'єктів природно- заповідного фонду України на початку 2008 року // Безпека життєдіяльності, 2008. т.№5-6.-С.6-12