1Щодо змін до пенсійного законодавства // Праця і зарплата, 2008. т.№25.-С.6-7