1Брязгунов Ю. Черговий новий етап (4 Всесвітній форум українців)/Ю. Брязгунов // Молодь України, 2006. т.№33.-С.8