1Гриневич В. Іван Багряний - митець і особистість/В. Гриневич // Українська література в загальноосвітній школі, 2008. т.№6.-С.19-23