1Васьківська Г. Людина і суспільство крізь призму гумору Степана Олійника/Г. Васьківська // Українська література в загальноосвітній школі, 2008. т.№6.-С.7-10