1Карпачова Н. Сучасні виклики правам і свободам людини/Н. Карпачова // Право України, 2008. т.№6.-С.4-8, 14-18