1Приходько Х. Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу/Х. Приходько // Право України, 2008. т.№6.-С.29-34