1Міханчук М.Г. Переяславський скарб Михайла Сікорського: художньо-документальна повість./М.Г. Міханчук. - 2005