1Харитонов Е.О. Гражданское право/Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. - 2003