1Про доповнення пункту 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково - педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти: Постанова., 11.06.08 №535 // Праця і зарплата, 2008. т.№24.-С.7-8