1Економіка України за січень- травень 2008 р. // Урядовий кур'єр, 2008. т.26 черв. (№116) .-С.6