1Музиченко В. Про умови оплати праці прцівників культури/В. Музиченко // Праця і зарплата, 2008. т.№24.-С.11