1Будакова Н. Від ремесла до творчості: сценарій/Н. Будакова // Позакласний час, 2008. т.№6.-С.31-32