1Березуцька Л. Цікавий світ професій: сценарій/Л. Березуцька // Позакласний час, 2008. т.№6.-С.36-40