1Косиченко Л. Нюрнберг застерігає/Л. Косиченко // Урядовий кур'єр, 2008. т.20 черв. (№112) .-С.8