1Данилишин Б. Енергетична безпека в контексті українських реалій/Б. Данилишин // Урядовий кур'єр, 2006. т.23 серпня .-С.12-13