1Підлужна Н. Основні показники рівня життя населення/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2008. т.№23.-С.6