1Щорс В. Матеріали до проведення читацької конференції "Гоголь і Україна"/В. Щорс // Всесвітня література, 2008. т.№6.-С.3-33