1Освіта в іноваційному поступі суспільства // Урядовий кур'єр, 2006. т.19 серпня .-С.5