1Тонковид Л. Вічно живий Володимир Сосюра, ніжний і тривожний/Л. Тонковид // Донеччина, 2008. т.18 черв. (№41) .-С.2