1Коробчук Ю. Молодіжне кредитування/Ю. Коробчук // Економіка.Фінанси.Право, 2008. т.№5.-С.28-35