1Сарана О. Вплив глобалізації світової економіки на економічну роль національної держави/О. Сарана // Економіка.Фінанси.Право, 2008. т.№5.-С.3-6