1Івченко В. Під знаком Нобеля/В. Івченко // Зовнішні справи, 2008. т.№6.-С.54-55