1Щодо порядку утримання аліментів // Праця і зарплата, 2008. т.№22.-С.23