1Франко І. Шевченкознавчі студії/І. Франко; Упоряд. М.Гнатюк. - 2005