1Деякі питання виставково - ярмаркової діяльності: Постанова., 14.05.08 №451 // Орієнтир, 2008. т.№17.-С.13-14