1Рильський М.Т. Вибрані твори : У 2-х т.Т.2 Переклади /М.Т. Рильський. - 2006