1Про затвердження Державної цільової програми розвитку системи інформаційно - аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки: Постанова., 07.05.08 №439 // Державний вісник України, 2008. т.№9.-С.71