1Курняк Л. Формування екологічної культури: єдність освіти і виховання/Л. Курняк // Трибуна, 2006. т.№5-6.-С.37